22.03.2023

RAMAZAN COŞKUSU

RAMAZAN COŞKUSU

            “Ramazan”, kelime olarak; “yaz sonunda yağıp yeryüzünü tozlardan temizleyen yağmur” mânâsında “er-ramzâ” kelimesinden veya “Güneş ışınlarından taşların yanıp kızması” anlamında olan “er-ramaz” kelimesinden alınmıştır. Yağmur, yeryüzünü nasıl temizleyip yıkarsa; kızgın yer, orada yürüyenlerin ayaklarını nasıl yakarsa, Ramazan ayı da müminleri günah kirlerinden öylece temizler, yakar, yok eder.[1]

            “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, sakınasınız diye sizin üzerinize de sayılı günlerde oruç farz kılındı[2] “ ayetinde de ifade edildiği üzere oruç ibadeti geçmiş ümmetlere olduğu gibi, bizlere de manevi kirlerden arınmak ve Allah’a olan kulluk bilincimizin sağlamlaşması için farz kılınmıştır.

            Allah Resûlü (s.a.s.), Ramazan ayına kavuşma arzusuna dualarında da yer verirdi. Enes b. Mâlik’in naklettiğine göre; Receb ayı girdiği zaman Peygamber Efendimiz şöyle dua ederlerdi: “Allah’ım! Receb ve Şâban aylarını hakkımızda mübarek eyle, bizi Ramazan ayına ulaştır!” [3]

            İlk teravih, ilk sahur ve ilk oruç ile beraber hidayet Rehberi Kur’an-ı Kerim’in indirildiği ve on bir ayın sultanı olan Ramazan Ayına kavuşmanın mutluluğunu yaşamaktayız. Bu manevi iklime bizleri kavuşturan Rabbimize hamd-ü senalar olsun. Ramazan iklimi hem Kur’an ve oruç, hem merhamet ve şefkat, hem de af ve mağfiret ayıdır.  Hz. Peygamber ile Hz. Cebrâil’in Kur’an’ı Kerim’i mukâbele ettiği, ümmetin de tekrarladığı ibadetle dolu bir mevsimdir. Ramazan bir mekteptir ve Kur’an bu mektebin temel kaynak kitabıdır. Onu açıklayan da Resulullah (sav)’in sünnetidir. Yine bu mektebin terbiye metodu; insanı takva sahibi kılmak, ıslah etmek ve olgunlaştırmak adına emredilen oruçtur.

            Oruçla birlikte kulda imsak ve iftar bilinci gelişir. İmsak; kişinin duygusunu, düşüncesini, iradesini ve yaptıklarını Allah’ın rızasına göre programlamasının adıdır. İftar da; Cenab-ı Hakk’ın istediği meşru çerçevede, O’nun nimetlerinden istifade etme şuurunun kazanılmasıdır.

            Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu günahlardan kurtuluş olan Ramazan, hayatlarımıza dokundukça hâl ve hareketlerimizi düzeltecek, gönüllerimizi mamur edecek ve hesaba çekilmeden kendimizi hesaba çekme imkânı sağlayacaktır. İnsanların gönül ve düşünce dünyalarını ilmek ilmek işleyen, onların tutum ve davranışlarını sessizce, bir uçtan bir uca değiştiren, olgunlaştıran İslam, ibadetler vesilesiyle müminlerde Hz. Peygamber (s.a.s.)’ in şahsında tezahür eden üstün ahlakın kök salıp yerleşmesini amaç edinir. Ramazan da bu amaca matuf bir kulluk mevsimidir.

            Ramazan ayı; terbiye edici orucuyla, maldaki fakirin hakkı olan zekatı sahibine vererek malı temizlemesiyle ve ruh güzelliğini arttıran sadaka bilinciyle, evlerimize bereket yağdıran sahuruyla, kalplerimizi dirilten mukabelesiyle, ailemize neşe katan iftarıyla, ruhlarımızı dinlendiren teravihiyle,   bilincimizi arındıran itikâfı ve sonunda saklı kardeşliği  her çeşidiyle yaşatan bayram sevinciyle, biz Müslümanlar için çok özel bir aydır. Ramazan ayı; cennet kapılarının açılıp cehennem kapılarının kapandığı, hak ile batılı birbirinden apaçık ayırmanın bir delili olarak Kur’an-ı Kerim’in indirildiği, bu mübarek ayı oruçla geçirenlerin bütün günahlarının bağışlanacağı, hataları terketme, bir daha dönmeme ve hatalardan pişman olma ayıdır.[4]

            Ramazan ayı ve oruç ibadetinin kişiye kazandırdığı bir diğer güzellik de; duyarlılık ve farkındalık bilincidir. Bu güzellikler neticesinde bizler topluma ve çevremize karşı daha duyarlı oluruz. Başkanlığımız, her yıl Ramazan ayında toplumsal duyarlılığı ve farkındalığı artırmak amacıyla önemli bir temayı kamuoyunun gündemine taşımakta ve belirlenen tema, etraflı bir şekilde ele alınmaktadır. Bu bağlamda ülkemizde yaşanan depremler ve akabinde oluşan dayanışma ve yardımlaşma ruhunu canlı tutmak amacıyla 2023 yılı Ramazan teması “Ramazan ve Dayanışma” olarak belirlenmiştir. Ramazan bizlere acıları paylaşma ve deprem yaralarını sarma, yardımlaşma ve kaynaşma konusunda ayrı bir duyarlılık katacaktır.

 

            Rahmet ayının manevi ikliminden faydalanabilmek, elbette ibadetler ve tefekkür sayesinde mümkündür. Bizler de Uşak İl Müftülüğü olarak, Ramazan ayının daha verimli geçirilmesine katkı sağlamak amacıyla planladığımız tüm faaliyetlere vatandaşlarımızın katılımlarını bekliyoruz.

 

            Bu Ramazan ayında ilimizde yapılacak faaliyetler kısaca şu şekilde icra edilecektir:

            -Camilerimizde teravih namazları eda edilecektir. Bu sene Kurşunlu, Karaağaç, Fetih ve Hacı Yusuf Gürsoy camileri olmak üzere dört camimizde hatimle teravih namazı kılınacaktır.

            -Şehrimizin farklı mahallelerinde, TDV Uşak Kadın Kolları organizesinde, iftar programları yapılacaktır. Programlarda Kur’an-ı Kerim tilaveti, dua, sohbet ve ilahi dinletisi icra edilecektir.

            -İlimiz camilerinde, hocalarımızın rehberliğinde hafızlık kurslarında eğitim gören öğrencilerimizin de katılımıyla, sabah namazı öncesi ile öğle veya ikindi namazlarında bütün camilerimizde mukabele okunacaktır.

            -İlimizdeki hafızlık kız Kur’an Kurslarında eğitim gören öğrencilerimizin de katılımıyla, 75 Camimizde bayanlara yönelik özel mukabele programları icra edilecek ve sohbetler düzenlenerek, halkımızın dini soruları cevaplandırılacaktır.

            -Ramazan boyunca öğle namazlarından ve yatsı namazından önce, Ulu Camide vaaz edilecek, merkezi sistemden bütün camilerimize ulaştırılacaktır.

            -Yıl boyunca çeşitli etkinlikler planlayıp uygulayan ve halkımızdan gelen aile ile ilgili  dini konularda muhataplarını aydınlatan  Aile ve Dini Rehberlik Büromuz Ramazan boyunca da, faaliyetlerini sürdürecektir.

            -Müftülüğümüz tarafından yapılan program çerçevesinde farklı camilerimizde, öğle ve yatsı namazları öncesi vaaz irşat programları yapılacak ve Müftülüğümüze ait sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacaktır.

            -28 Mart Salı günü Prof. Dr. Talat Koçyiğit Camiinde, “Engelsiz Cami Engelsiz İbadet” buluşması gerçekleştirilecektir.

            -TDV Uşak Kadın Kolları tarafından, deprem bölgesinden gelip ilimizde ikamet eden vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

            -İl Müftüsünün başkanlığında oluşturulan özel ekipler vasıtasıyla il merkezi, köy ve ilçelerdeki farklı camilerde programlar düzenlenecektir.

            -Görevlilerimiz vasıtasıyla Cezaevi, Sevgi evleri, Kadın  Sığnma evi, Huzurevi,  KYK yurtları ve Müftülüğümüze bağlı Gençlik Merkezlerimizde Ramazan’a özel programlar yapılacaktır.

            -Ramazan boyunca saat 9.00-22.00 arası, ücretsiz Alo Fetva hattı ile halkımızın soruları cevaplandırılacaktır.

            -Kadir Gecesinde, vatandaşlarımızın ibadetlerini rahatlıkla yapabilmeleri için, her mahallede bir cami sabaha  kadar açık kalacaktır.

            -Her yıl olduğu gibi bu yıl da, TDV Uşak şubesi aracılığıyla halkımızın bağışfitre, fidye ve zekatları toplanıp, Müftülüğümüzün rehberliğinde, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır.

            Ramazan’da Kur’an’ı hayatlara, duygulara, düşüncelere, gönüllere, akıllara ve hafızalara indirebilmek temennisiyle, bu ayın başta şehrimize olmak üzere ülkemize ve bütün insanlığa rahmet, bereket ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum.

                                                                                                 

                                                                                                   Burhan ÇAKIR

                                                                                                 UŞAK MÜFTÜSÜ

 

[1] Râzî, Tefsîr, V, 71

[2] Bakara, 183

[3] Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat, IV, 189.

[4] Bakara, 2/185; Buhari, Savm,