10.05.2017

İl Müftüsü Eyüp BALDEMİR’in Berat Kandili Mesajı

 

Değerli Okurlar!

 

10 Mayıs Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan, Şaban ayının 15. gecesi olan bu gece, mübarek Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili’dir. Günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelen Berat, günahlardan arınmayı, Yüce Allah’ın Rahmet ve mağfiretine ulaşmayı ifade etmektedir. Berat Kandili, bütün Müslümanların sonsuz af ve mağfiret sahibi Yüce Allah’a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatına yakalayabilecekleri müstesna zaman dilimlerinden biridir.

 

Bu gece, Müslümanların affolunma beratını almaları ve imtihanı başarıyla vererek manen yüksek derecelere çıkmalarını bir dönüm noktasıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) buyuruyorlar ki; “Şaban ayının 15. gecesini idrak ettiğiniz vakit o geceyi ibadetle ihya ediniz. Gündüzünü de oruçlu olarak geçirin. Zira Cenab-ı Hak o gece dünya âlemine rahmet nazarıyla tecelli ederek buyurur ki; Yok mu istiğfar eden bağışlayayım? Yok, mudur dert ve musibetlere duçar olan, dertlerinin şifasını vereyim? Benden daha ne gibi istekleri olan istesin ona vereyim”(1)

 

Değerli Okurlar!

 

Yüce Rabbi’miz, bu gece kendisine huşu içinde yönelen kullarına rahmetini bol bol indirmekte rızk ve şifa kapılarını sonuna kadar açarak bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Bu itibarla, Berat gecesini idrak eden herkes Yüce Allah’ın (c.c) “ Ey kendilerine kötülük edip aşırı giden kullarım! Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü o, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir”. (2) müjdesinin farkına varmalıdır. Bunun gereği olarak kendi özüne dönmeli, ümitlerini canlandırmalı, günah ve kusurlarından dolayı tövbe etmeli, bundan sonraki hayatını daha da güzelleştirme kararını vermelidir.

 

Değerli Kardeşler!

 

Beraat gecesi rızıkların, öleceklerin, doğacakların karara bağlandığı ve görevli meleklere tevdi edildiği gecedir. Hakkımızda takdir yapılacak bu gecede gaflet içerisinde olmayalım, Uyanık olalım, bu fırsatı çok iyi değerlendirelim. Kendimizi tekrar gözden geçirelim. Bizlere bahşedilen böyle kutsal geceler, İman, İbadet ve düşünce olarak kendimizi yenilememiz, geçmişimizi sorgulamamız geleceğimizin Allah yolunda devamı ve kararlı olmamız için fırsat olarak bilelim.

 

 Bu gece pek çok iyilik ve güzelliğin yanında aynı zamanda bir hüküm gecesidir. Bir yıl içinde doğacak ve öleceklerin mana âleminde yazımı bu gecede yapılır. Kulların her türlü işleri bu gece ilahi huzura arz olunur. Bu gecede yapılan ibadet ve iyiliklerin fazileti daha büyüktür. Bu gece Allah’a dua edecek, tövbe ve istiğfarda bulunacak mü’minler için sevgili peygamberimizin verdiği müjde çok büyüktür. Bu müjdeye göre sayısız mü’min, bu gece hürmetine ilahi aftan yararlanacak ve Allah’ın rahmetine kavuşacaktır. Berat gecesinin bu büyük faziletine rağmen ilahi aftan istifade edemeyecek olanlar da vardır.

 

Bunlar:

Allaha eş koşanlar

Din kardeşine kin ve düşmanlık besleyenler.

Anne ve Babasına karşı gelenler.

Akrabalarını arayıp sormayanlar.

Kibir ve gurura kapılanlar, devamlı surette içki içenler. Bu kişilerin de bir an önce bu gibi kötü düşünce ve davranışlardan vazgeçerek, bu mübarek gecenin feyiz ve bereketinden nasiplerini almalarını en halisane dileğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle Berat gecemizin günahlardan kurtuluşumuza vesile olmasını Yüce Allah’tan niyaz eder, Peygamber efendimizin duasıyla; Yarabbi Recep ve Şabanı hakkımızda hayırlı eyle bizleri Ramazan ayına ulaştır, temennilerimle hayır kandiller dilerim.

 

 

         Eyüp BALDEMİR

          Uşak İl Müftüsü

------------------------------------------

1-İbni Mace, İkametüs-Salât-191

2-Zümer Suresi Ayet 53