21.04.2017

İl Müftüsü Eyüp BALDEMİR’in Miraç Kandili Mesajı

 

 

 

Kıymetli Okuyucular.

 

23 Nisan Pazar gününü Pazartesiye bağlayan gece Mübarek Miraç Kandilidir. Hicretten bir buçuk yıl önce Recebin 27. Gecesi Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) Efendimizin, gecenin bir anında Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya, (İSRA) oradan da göklere seyahat ettirildiği (Miraç) mübarek bir gecenin adıdır. Bu konuda Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Allah'u Teâlâ “Kulu Muhammed'i bir gece Mescid-i Haram'dan kendisine bir kısım ayetlerimizi göstermek için, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya götüren Allah'ın şanı yücedir. Doğrusu O, işitir ve görür."(İsra-1) buyurmuştur.

Peygamberimiz(s.a.v.) Beyti Makdisten’de Miraca çıkarılmıştır. Miraç Hz. Peygamber’in Allah’ın huzuruna kabul edilmesidir. Bu hadise sadece Peygamber Efendimize nasip olmuştur. Başka hiçbir kula nasip olmamamıştır.

İsra ve Miraç hediyesinin uykuda veya uyanıkken gerçekleştiği hususunda görüş farklılıkları olsa da konu Kur’an-ı Kerim ve sahih hadis kaynaklarında bizatihi gerçekleştiği ifade edilmiştir. Müslümanlar bu hususta ittifak halindedirler.

Miraç hadisesinin gerçekleştiği gece mübarek bir gecedir. Rehavet içerisinde geçirilmemesi; ibadetle, zikirle, Kur’an-ı Kerim Okuyarak vs… ihya edilmesi gerekir.

Miraç Yüce yaradan tarafından Peygamber (s.a.v)’e sunulmuş ilahi bir teselli ve manevi bir hediyedir. Çünkü Efendimizin davet sürecinin en sıkıntılı günlerini yaşadığı esnada meydana gelmiştir. Miraç yücelmeyi ifade eder. Miraç kulluk bilinci ve kul ile yaradan arasındaki bağın güçlenmesi ve gelişmesi demektir.

Peygamber Efendimiz Cenab-ı Haktan bize üç hediye ile dönmüştür;

1- Günde 5 Vakit Namaz 2-Bakara suresinin son iki ayeti kerimesi 3-Allaha şirk koşmayanların ebedi kurtuluşa ereceği,

Biz Müslümanlar olarak bu üç hediye hususunda çok hassas olmamız lazım. Miraç gecesi hediyeleri hiçbir ümmete nasip olmamıştır. Ahir zaman Peygamberinin ümmeti olarak bizlere nasip olan bir imtiyazdır.  Miraç kandiline mahsus (özel) bir ibadet yoktur. Ama bu gece dolu dolu ihya edilmelidir. Özellikle kaza namazı olanlar (Olmaması lazım ama varsa) kaza kılmalılar. Kazası olmayan kardeşlerimiz geceyi nafile namazlarla değerlendirmelidirler. Çünkü Namaz Miraç hediyesidir. Mü’minin miracıdır. Bu gece dilimiz zikir ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle meşgul olmalı ve tevbe istiğfar edilmelidir. Dahası bugün farklı bir gün olduğu aile efradına hissettirilmeli, başta anne-babalar, akrabalar, dostlar ve komşular olmak üzere mutlaka kandilleri tebrik edilmelidir.

Bu vesile ile Miracın İlimiz, Ülkemiz, İslam âlemi ve insanlık için hayırla vesile olmasını Yüce Mevla’dan niyaz ederim. Bu duygu ve düşüncelerle tüm kardeşlerimizin Miraç kandilini tebrik ederim.

 

 

 

                                                                                                           Eyüp BALDEMİR

                                                                                                              Uşak İl Müftüsü