11.03.2016

KAMU HİZMET STANDARDI

KAMU HİZMET STANDARDI Etkin, verimli, hesap verilebilir, vatandaş beyanına güvenen ve şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak; kamu hizmetlerinin hızlı, kaliteli, basitleştirilmiş ve düşük maliyetli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak için Başbakanlık tarafından hazırlanıp, 31.07.2009 tarih ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca kurumumuz çalışmalarını en kısa sürede hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla Kamu Hizmet Standartları Tabloları düzenlenmiştir. Vatandaşlarımızın iş ve işlemlerinin daha hızlı yapılabilmesi için kurumumuza müracaatlarında bu tablolara göre hareket etmeleri gerekmektedir.